image descriptionimage description

Wednesday, September 09, 2015

Today's readings 1 Samuel 4-5 | Jeremiah 8:18-9:26 | Luke 10:13-24 | 1 Peter 3:18-22 | Psalm 43 | more...

Tuesday, September 08, 2015

Today's readings 1 Samuel 4-5 | Jeremiah 8:18-9:26 | Luke 10:13-24 | 1 Peter 3:18-22 | Psalm 43 | more...

Monday, September 07, 2015

Today's readings Ruth 4 | Jeremiah 5 | Luke 9:18-36 | 1 Peter 2:1-12 | Psalm 39 | more...

Saturday, September 05, 2015

Today's readings Ruth 4 | Jeremiah 5 | Luke 9:18-36 | 1 Peter 2:1-12 | Psalm 39 | more...

Friday, September 04, 2015

Today's readings Ruth 4 | Jeremiah 5 | Luke 9:18-36 | 1 Peter 2:1-12 | Psalm 39 | more...

Thursday, September 03, 2015

Today's readings Ruth 4 | Jeremiah 5 | Luke 9:18-36 | 1 Peter 2:1-12 | Psalm 39 | more...

Wednesday, September 02, 2015

Today's readings Judges 20 | Jeremiah 1 | Luke 8:16-25 | Titus 3:1-11 | Psalm 35 | more...

Tuesday, September 01, 2015

Today's readings Judges 20 | Jeremiah 1 | Luke 8:16-25 | Titus 3:1-11 | Psalm 35 | more...

Monday, August 31, 2015

Today's readings Judges 20 | Jeremiah 1 | Luke 8:16-25 | Titus 3:1-11 | Psalm 35 | more...

Saturday, August 29, 2015

Today's readings Judges 20 | Jeremiah 1 | Luke 8:16-25 | Titus 3:1-11 | Psalm 35 | more...